Send your E-mail


Home Page Chamber of Commerce & Industry Go back to previous Page Table of Content Web Site

De overige informatieproducten

KKF-Online (vragen? stuur ons een mailtje)

Complete Handelsregisterinformatie en Jaarrekeninginformatie via een online verbinding op uw pc.

KKF-Jaarrekeningen (vragen? stuur ons een mailtje)

Financiële informatie van ca. 1.000 NV´s.

KKF-Adressen (vragen? stuur ons een mailtje)

Uw selectie uit de actuele adresgegevens van ruim 15.000 Surinaamse bedrijven, stichtingen en verenigingen. Op diverse media leverbaar.

KKF-Adressen CD (vragen? stuur ons een mailtje)

Actuele adresgegevens van ruim 15.000 Surinaamse bedrijven, stichtingen en verenigingen op één CD.

KKF-Mutatie Abonnement (vragen? stuur ons een mailtje)

Uw klantenbestand houdt u maandelijks actueel met de mutaties uit het Handelsregister.

De Info Winkel van uw Kamer (vragen? stuur ons een mailtje)

De Kamer zal binnenkort ook een aanvang maken met een info winkel. De Wegwijzer geeft informatie over meer dan 1.000 onderwerpen waar ondernemers in hun bedrijfsvoering mee te maken kunnen hebben. Per trefwoord kunt u informatie krijgen over het onderwerp zelf, over verkrijgbare brochures, werkboeken of publicaties en mogelijke cursussen. Daarnaast wordt aangegeven welke organisaties, en welke afdeling of adviseur u op dat terrein verder van dienst kunnen zijn. Het betreft diensten van zowel uw Kamer als andere landelijk en regionaal opererende organisaties. In Wegwijzer zoekt u via trefwoorden op:

Diensten van de Kamer van Koophandel (Kamerdiensten);
Diensten van regionale organisaties;
Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten;
Publicaties en Brochures;

U kunt ook via de trefwoorden in ´Zoek´ (button linksboven) de Kamersite afzoeken. U vindt dan het volgende:

Informatie van de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
Organisaties, (Kamer van Koophandel, regionale en landelijk werkende organisaties);
Cursussen Publicaties en Brochures;

Brochures (vragen? stuur ons een mailtje)

Onder Brochures krijgt u een ruim aanbod aan brochures, werkboeken en publikaties over allerlei aspecten van de bedrijfsvoering. Een informatiewinkel voor ondernemers. U kunt hier uitsluitend ´thematisch´ zoeken (dus niet op trefwoorden!)

Cursussen (vragen? stuur ons een mailtje)

Onder Cursussen treft u een overzicht aan van cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten die dit halfjaar in de regio van uw Kamer voor ondernemers georganiseerd worden. U kunt hier uitsluitend thematisch zoeken (dus niet op trefwoorden!)

 


Home Page Chamber of Commerce & Industry Table of Content Web Site Search the Web Site Search the Trade Register  Chamber Employees Add your Link Submit your Feed back

Copyright © 1999 Chamber of Commerce & Industry
Last modified: March 17, 1999

undercon.gif (293 bytes)This site is always under construction

Trinity Mangement & Business Support Services