Send your E-mail


Home Page Chamber of Commerce & Industry Go back to previous Page Table of Content Web Site

VOOR ONMIDDELIJKE UITGAVE


KKF kondigt haar aanwezigheid op Internet aan

Verruiming van de dienstverlening

March 17, 1999 01:53:51 PM

De kamer zal haar website in vier talen publiceren te weten Nederlands, Engels, Portugees en Spaans. De kamer is van oordeel dat zij hiermee de toegang van de Surinaamse ondernemer naar de rest van de wereld significant verruimt. Dit is slechts het begin. Deze website zal uitgroeien tot de "HUB of doing business". Wij feliciteren u met deze aanwinst.


Voor meer informatie:

Kamer van Koophandel & Fabrieken, Suriname
Mr. J.C. de Miranda Straat 10
Tel: +(597) 473527
FAX: +(597) 470802
Internet: chamber@sr.net


Home Page Chamber of Commerce & Industry Table of Content Web Site Search the Web Site Search the Trade Register  Chamber Employees Add your Link Submit your Feed back

Copyright © 1999 Chamber of Commerce & Industry
Last modified: March 16, 1999

undercon.gif (293 bytes)This site is always under construction

Trinity Mangement & Business Support Services