Send your E-mail


Home Page Chamber of Commerce & Industry Go back to previous Page Table of Content Web Site

Publicaties Locale Organisaties

Websites van Kamers van Koophandel behoren tot de meest druk bezochte business sites ter wereld. De kamer biedt u de mogelijkheid om uw artikelen en aankondigingen ook via haar website te publiceren. Het publiceren via de kamer kan wanneer het artikel aan de minimale regels voldoet. De prijs voor publiceren is gerelateerd aan de categorie waarin de publicatie ingedeeld kan worden. De kamer publiceert alle zaken die te maken hebben met:

Producten;
Productie processen;
Management;
Economie;
Financiering;
Kwaliteit;
Handel;
Marketing;
Wetgeving;
Innovaties;
Investeringen;
Missies;

En verder alles dat het inzicht en de mogelijkheden voor het bedrijfsleven in Suriname direct of indirect verruimt.

Regels

Uw publicatie moet minimaal voldoen aan de internationale regelgeving voor web publicaties.  Hou de tekst kort en zakelijk.  Gebruik één (meest gangbare) letter type.  Bron vermelding overal waar nodig. Geef de datum aan.  Legale naam van de schrijver moet duidelijk vermeld worden (geen synoniemen endergerlijke).    Legale naam, adres, telefoon en e-mail van de persoon en/ of organisatie die de eindverantwoordelijkheid voor de publicatie draagt moet duidelijk vermeld worden.  

De KKF Site is een 100% international business promotion site.  U wordt verzocht de inhoud van uw publicaties ook op dit niveau te houden.  Voor begeleiding maak contact met onze afdeling Internationale Publicaties

Prijslijst Publicaties

Beschrijving KKF-PL # Price
Algemeen KKF-PL-1 Sf   2.000,00
Wetenschappelijk KKF-PL-2 Sf   2.000,00
Aankondiging van een Aktiviteit (Reclame) KKF-PL-3 Sf 20.000,00

Meer info?  Stuur ons een mailtje

 


Home Page Chamber of Commerce & Industry Table of Content Web Site Search the Web Site Search the Trade Register  Chamber Employees Add your Link Submit your Feed back

Copyright © 1999 Chamber of Commerce & Industry
Last modified: March 16, 1999

undercon.gif (293 bytes)This site is always under construction

Trinity Mangement & Business Support Services